Meeting Register Page

DOAJ: ērts pieejas punkts augstas kvalitātes zinātniskajiem žurnāliem (DOAJ: your access point to the high-quality scientific journals)
Datums: 27. oktobris
Laiks: 15.00-15.30
Mērķauditorija: Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personāls, pētnieki, doktorantūras studenti, zinātnisko publikāciju autori, izdevēji un redaktori, informācijas speciālisti un bibliotekāri
Lektore: Ilaria Fava, Gēttingenes Reģiona un Universitātes Bibliotēkas projektu menedžere, DOAJ redaktore, vairāku Eiropas un globālās Atvērtās zinātnes un EOSC saistītu projektu un iniciatīvu aktīviste.
Pasākuma dalībnieki uzzinās par starptautisku atvērtās zinātnes žurnālu datubāzi DOAJ (Directory of Open Access Journals), par tās ietekmi un izmantošanas priekšrocībām dažādās mērķauditorijās – informācijas lietotājiem, zinātnisko rakstu autoriem, redaktoriem, izdevējiem, informācijas agregatoriem; DOAJ lomu atvērtās piekļuves publicēšanas kontekstā; kādi ir priekšnosacījumi žurnāla uzņemšanai DOAJ; informācijas izguves iespējām un citiem praktistiem DOAJ aspektiem.

Oct 27, 2021 03:00 PM in Helsinki

Loading
* Required information