Meeting Register Page

Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programma Apvārsnis Eiropa: prasības atvērtās zinātnes (Open Science) kontekstā
Datums: 28. oktobris
Laiks: 15.00 – 15.30 
Mērķauditorija:  Apvārsnis Eiropa programmu projektu dalībnieki, Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personāls, pētnieki, doktorantūras studenti, pētījumu projektu vadītāji un koordinatori, informācijas un datu speciālisti. 
Lektore: Gita Rozenberga, OpenAIRE Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta pārstāve, LU Bibliotēkas galvenā bibliotekāre. 
Pasākuma  interesenti uzzinās par aktualitātēm, kas saistītas ar pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis Eiropa prasībām zinātnisko rezultātu nodrošināšanai atvērtā piekļuvē un plašākā atvērtās zinātnes praktizēšanas kontekstā.
Apvārsnis Eiropa turpina veicināt līdzšinējās programmas Apvārsnis 2020 idejas par Eiropas pētniecības telpas stiprināšanu, izmantojot atvērtās zinātnes pieeju.

Oct 28, 2021 03:00 PM in Helsinki

Loading
* Required information