Meeting Register Page

Iepazīstam jauno CLARIN-LV pētniecības infrastruktūru!
Datums: 26. oktobris
Laiks: 10.00 – 10.30  
Mērķauditorija: humanitāro un sociālo zinātņu pētnieki un doktorantūras studenti, informācijas un datu speciālisti;  Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personāls, pētnieki, IT speciālisti 
Lektore: Inguna Skadiņa, CLARIN Latvija Nacionālā  koordinatore, LU aģentūras „Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta” pārstāve 
Pasākuma dalībnieki uzzinās par starptautisku pētniecības infrastruktūru CLARIN, kura izveidota, pateicoties Eiropas pētniecības infrastruktūru konsorcija CLARIN ERIC (The European Research Infrastructure Consortium − ERIC) darbībai. CLARIN infrastruktūras mērķis ir novērst sadrumstalotību valodas resursu jomā un padarīt tos viegli pieejamus visu jomu, it īpaši humanitāro un sociālo zinātņu zinātniekiem un studentiem, kā arī atbalstīt valodu datu un pētniecības rīku koplietošanu un izmantošanu.

Oct 26, 2021 10:00 AM in Helsinki

Loading
* Required information